Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(1)

Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(1)

TRUY CẬP BẰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Tải ứng dụng KHÓA TTbằng điện thoại di động.

Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(1)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(3)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(2)

Đăng ký qua điện thoại hoặc qua email.

Sau khi hoàn tất đăng ký, chạm vào bảng khóa thông minh để sáng lên.

Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(4)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(5)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(6)

Khi đèn bảng sáng, điện thoại di động phải được đặt cách khóa thông minh trong phạm vi 2 mét để có thể tìm kiếm khóa.

Sau khi điện thoại di động tìm kiếm khóa thông minh, bạn có thể sửa đổi tên.

Khóa đã được thêm thành công và bạn đã trở thành quản trị viên của khóa thông minh này.

Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(7)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(8)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(9)

Sau đó bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng ổ khóa ở giữa để mở khóa khóa thông minh.Ngoài ra bạn có thể giữ biểu tượng để khóa.

TRUY CẬP BẰNG MẬT KHẨU

Sau khi trở thành quản trị viên của khóa thông minh, bạn là vua của thế giới.Bạn có thể tạo mật khẩu mở khóa của riêng bạn hoặc của người khác thông qua APP.

Nhấp vào “Mật mã”.

Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(10)
Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(11)

Nhấp vào “Tạo mật mã”, sau đó bạn có thể chọn mật mã “Vĩnh viễn”, “Theo thời gian”, “Một lần” hoặc “Định kỳ” tùy theo nhu cầu của bạn.

Tất nhiên, nếu không muốn mật khẩu được tạo tự động, bạn cũng có thể tùy chỉnh nó.Ví dụ: bạn muốn tùy chỉnh mật khẩu vĩnh viễn cho bạn gái của mình.Trước hết, hãy nhấp vào “Tùy chỉnh”, nhấn nút “Vĩnh viễn”, nhập tên cho mật mã này, chẳng hạn như “mật mã của bạn gái tôi”, đặt mật mã có độ dài từ 6 đến 9 chữ số.Sau đó, bạn có thể tạo mật khẩu vĩnh viễn cho bạn gái của mình, thuận tiện cho cô ấy ra vào ngôi nhà ấm áp của bạn.

Phương pháp mở khóa thông minh H5&H6(12)

Điều đáng nói là khóa thông minh này có chức năng chống nhìn trộm mật khẩu ảo: chỉ cần bạn nhập đúng mật khẩu, trước hoặc sau đúng là có thể nhập mã ảo chống nhìn trộm.Tổng số chữ số của mật khẩu bao gồm số ảo và số đúng không vượt quá 16 chữ số, đồng thời bạn cũng có thể mở cửa và vào nhà an toàn.


Thời gian đăng: 28-08-2023